FightLife.ru
ruen


  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь
  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь
  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь

Event: PROFC 49 – Resurrection
Date: 04.07.2013
Venue: Khimki Basketball Center (Khimki, Russia)

Event Poster PROFC 49 – Resurrection

Прошедшие бои
# winner loser style weight round method
1 Yury Izotov vs Sergey Faley
77 kg 3 of 3 Decision
5:00 SD
2 Alexander Vinogradov vs Dmitriy Tamilov
70 kg 1 of 3 TKO
4:35 ground and pound
3 Nikolay Danilov vs Roman Gnezdilov
+93 kg 1 of 3 TKO
3:17 ground and pound
4 Dmitry Kromm vs Anton Kotyukov
77 kg 3 of 3 Decision
5:00 UD
5 Milan Zerjal vs Rusul Gasankhanov
70 kg 3 of 3 Submission
2:38 guillotine
6 Boris Miroshnichenko vs Yakov Svetlichny
84 kg 1 of 3 KO
3:16
7 Arsen Ubaydulaev vs Alexandr Shabliy
70 kg 2 of 3 Submission
2:18 choke
8 Mikhail Kolobegov vs Cristophe Van Dijk
84 kg 3 of 3 Decision
5:00 UD
9 Renat Latifov vs Alexey Efremov
84 kg 1 of 3 Submission
4:36 choke
10 Dimitry Zebroski vs Igor Egorov
70 kg 3 of 3 TKO
0:40 ground and pound
11 Aleksander Emelianenko vs Jose Rodrigo Guelke
+93 kg 1 of 3 TKO
4:10