FightLife.ru
ruen


  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь
  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь
  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь

Event: Draka 14
Date: 26.10.2013
Venue: Megapolice-Sport Sports Complex (Chita, Russia)
Promoter: DRAKA Inter-regional Federation of Martial Arts

Event Poster Draka 14

Прошедшие бои
# winner loser style weight round method
1 Alexandr Dobrinin vs Denis Zhuravlev
66 kg 3 of 3 Decision
3:00 UD
2 Victor Slobodin vs Nikolay Vanyukhanov
77 kg 1 of 3 Submission
heel hook
3 Orkhan Dadashov vs Andrey Yudin
77 kg 3 of 3 Submission
4 Andrey Lenzhen vs Ruslan Gilyazov
84 kg 3 of 3 Submission
choke
5 Alexander Matmuratov vs Filip Rzadek
77 kg 1 of 3 Submission
6 Grigor Ashughbabyan vs Krystian Czelewicz
77 kg 1 of 3 KO
7 Alexander Stolyarov vs Evgeny Boldyrev
+93 kg 3 of 3 TKO
ground 'n pound
8 Ilya Scheglov vs Karen Karapetyan
+93 kg 1 of 3 Submission
1:43