FightLife.ru
ruen


  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь
  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь
  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь

Event: M-1 Challenge 54 & ACB 12
Date: 17.12.2014
Venue: Ledovy Dvorets (St. Petersburg, Russia)
Promoter: M-1 Global, Absolute Championship Berkut

Event Poster M-1 Challenge 54 & ACB 12

Прошедшие бои
# winner loser style weight round method
1 Rasul Albaskhanov vs Ondrej Skalnik
62 kg 1 of 2 Submission
0:23 rear naked choke
2 Muslim Makhmudov vs Evgeny Boldyrev
+93 kg 2 of 2 Decision
5:00 UD
3 Zaur Kasumov vs Arkhat Mynbaev
70 kg 1 of 3 Submission
2:53 choke
4 Yusup Raisov vs Mikhail Kuznetsov
66 kg 1 of 2 Submission
1:39 rear naked choke
5 Alexei Kunchenko vs Grigory Kichigin
77 kg 1 of 3 KO
2:33
6 Zalimbeg Oamarov vs Daniel Swain
66 kg 3 of 3 Decision
Draw
7 Artur Astakhov vs Evgeni Guryanov
93 kg 1 of 3 Submission
3:03 armbar
8 Luigi Fioravanti vs Ruslan Khaskhanov
84 kg 1 of 3 TKO
3:06 ground n pound
9 Anatoly Tokov vs Enoc Solves Torres
84 kg 3 of 3 TKO
0:53 ground n pound
10 Beslan Isaev vs Cody McKenzie
77 kg 1 of 3 KO
2:30 knee
11 Maxim Divnich vs Dzhambulat Kurbanov
70 kg 3 of 5 TKO
M-1 Challenge Lightweight title ground n pound
12 Stephan Puetz vs Valery Myasnikov
93 kg 2 of 5 TKO
M-1 Challenge Light Heavyweight title ground n pound