FightLife.ru
ruen


  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь
  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь
  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь

Event: PROFC 58 – Battle of Champions
Date: 08.11.2015
Venue: Sport-Don ZSK (Rostov-on-Don, Russia)
Promoter: PROFC

Event Poster PROFC 58 – Battle of Champions

Прошедшие бои
# winner loser style weight round method
1 Mikhail Korobkov vs Alexandr Zaytsev
70 kg 3 of 3 Decision
The result was revised after the protest of Korobkovs team 5:00 MD
2 Yusup Suleymanov vs Evgeniy Goncharov
+93 kg 1 of 3 KO
4:20
3 Alexandr Peduson vs Makhochi Sagitov
66 kg 3 of 3 Decision
5:00 UD
4 Shota Akhulashvili vs Yuriy Ivlev
70 kg 3 of 3 Decision
5:00 UD
5 Islam Begidov vs Dzhamal Magomedov
70 kg 3 of 3 KO
2:50
6 Sergey Martynov vs Aziz Dzhumaniyazov
84 kg 3 of 3 Decision
5:00 UD
7 Alexey Efremov vs Aleksander Boyko
84 kg 1 of 3 TKO
2:50
8 Artur Astakhov vs Davor Vidovic
93 kg 1 of 3 KO
0:52
9 Maxim Shvets vs Boris Miroshnichenko
77 kg 3 of 3 Decision
5:00 UD
10 Magomed Ismailov vs Ibragim Tibilov
84 kg 3 of 3 Decision
5:00 UD