FightLife.ru
ruen


  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь
  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь
  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь

Event: Tech-KREP FC – PRIME Selection 2016 №1
Date: 18.06.2016
Venue: Olymp Palace of Sports (Krasnodar, Russia)
Promoter: Alexey Yatszenko

Event Poster Tech-KREP FC – PRIME Selection 2016 №1

Прошедшие бои
# winner loser style weight round method
1 Rustam Kerimov vs Georgiy Eivas
66 kg 2 of 2 Decision
5:00 UD
2 Andrey Goncharov vs Ramaz Mstoyan
66 kg 2 of 2 TKO
2:34
3 Beslan Afashagov vs Bislan Shekhetel
66 kg 2 of 2 TKO
1:05 ground n pound
4 Marat Tokhtamyshev vs Shamil Mustopaev
70 kg 1 of 2 KO
4:55
5 Makhochi Sagitov vs Vugar Mamedzade
66 kg 1 of 2 TKO
ground n pound
6 Victor Kolesnik vs Oleg Ryabchikov
70 kg 2 of 2 Decision
5:00 UD
7 Timur Shidov vs Issa Suleybankadiev
84 kg 2 of 2 TKO
2:19 ground n pound
8 Zalim Ayubov vs Lasha Roinishvily
84 kg 2 of 2 Decision
5:00 UD
9 Abdulbasir Medzhidov vs Grigor Matevosyan
+93 kg 1 of 3 DQ
4:33
10 Musa Ismailov vs Shapi Nurmagomedov
+93 kg 1 of 2 KO
2:25 punches
11 Evgeniy Vorontsov vs Danil Vinnik
69 kg 4 of 5 KO
2:40
12 Yaroslav Amosov vs Roberto Soldic
77 kg 3 of 3 Decision
5:00 SD