FightLife.ru
ruen


  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь
  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь
  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь

Team: Fanat fighting club
Website: www.fanatsochi.ru
Country: Russia
City: Sochi
Team Logo Fanat fighting club

Team members
Ashot Pashyan 30 y/o Sochi, Russia 170 cm 70 kg
Vadim Korablin 25 y/o Sochi, Russia 178 cm 77 kg